Beskrivelse af
Service- og tilsynsorganisation

 

 

Med henblik på at sikre drift og vedligeholdelse af de udvidede bygnings- og ude arealer på Kastaniehøj er der oprettet en service- og vedligeholdelsesorganisation.

 

Udendørs renholdelse

Hedensted Y’ Mens Club har udpeget 2 personer til græsslåning og snerydning – p.t. er det Niels Jørgen Laursen og Poul Esper Krøyer.

 

Endvidere er det aftalt, at bestyrelsen hvert år i maj/juni og august/september indkalder til udendørs renholdelsesdag.

 

Indendørs renholdelse

De enkelte brugerorganisationer afleverer hvert år inden 1. september en liste med navne på rengøringspersoner (forældre og voksne brugere) til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har udpeget 2 oldfruer til at planlægge og føre tilsyn med rengøringsstandarden. Oldfruerne indkøber nødvendige rengøringsmidler.

P. t. varetages opgaven af Anna Marie Christensen og Anne-Grethe Nielsen.

 

Øvrige vedligeholdelsesopgaver

Der er udpeget 2 inspektører til at varetage viceværtfunktionen. P.t. Erling Schmidt

 

De udbedrer mangler, herunder skifter pærer og sikringer samt tilkalder evt. håndværkere, hvis opgaven kræver fagkundskab.

                                                      

Administration af lokaler og hjemmeside

Brugergrupperne meddeler senest den 1. september hvert år den udlejningsansvarlige og kassereren hvilke lokaler, der ønskes i det kommende regnskabsår.

 

P.t. varetager webmaster Henning Jensen hjemmesidens administration.  

 

De faste lejere optages i kalendere. Eksterne lejere kan via hjemmesidens kalender se, hvilke lokaler, der er fri. Evt. leje af ledige lokaler foretages ved henvendelse til Niels Otto Dalsgaard.