Husorden for Kastaniehøj

Alle brugere af Kastaniehøj rydder op, inden lokalerne forlades, herunder

- stole og borde m.v. sættes på plads efter brug jfr. udarbejdet plan:

Salen og køkken 1

Salen og køkken 2

Trop lokalet

- der ryddes op efter aktiviteter og skraldeposer tømmes

- der vaskes op og sættes på plads efter fortæring. Gulvet i køkkenet vaskes hvis nødvendigt.

- lyset slukkes, varmen sættes som forskrevet for lokalet, og døre låses, når bygningerne forlades.

Rygning er forbudt i alle institutionens lokaler!

Alle brugere af udendørs faciliteter har ansvar for renholdelse af arealerne, dvs.

- der ryddes op efter aktiviteter.

- løse effekter samles op og lægges på plads.

- Al opskæring og kløvning af brænde forgår ved brændeskjulet. Evt. overskydende brænde lægges tilbage.

Bålhytten/shelterne og flisearealet omkring:

-”Bordpladen” vaskes/tørres af efter brug og klappes ned.

- Alle hjælpemidler lægges på plads (grydestativer, snobrødspinde, mv.).

- Der fejes med udendørskost hvis nødvendigt. Gammel aske bæres op i hegnet bagerst.

 Bestyrelsen 2014